For å lette byrden som har oppstått i kjølvannet av koronaviruset, har regjeringen besluttet å utsette fristen for innlevering av skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper. Foto: Unsplash

Det sier regjeringen i en pressemelding.

Finansminister Jan Tore Sanner. Foto: Marte Garmann

– Mange har andre ting å tenke på akkurat nå. Næringslivet er i en situasjon hvor det brukes mye ressurser på å redde virksomheten og arbeidsplasser, og mange vil derfor ikke klare å levere skattemeldingen innen dagens frist, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Også regnskapsførere og revisorer opplever store utfordringer med å overholde gjeldende frist for kundenes skattemelding. På kort sikt har de måttet sette seg inn i flere nye regler for å kunne bistå og veilede sine kunder i en krevende tid. I tillegg har også mange regnskapsførere og revisorer utfordrende arbeidsforhold på grunn av smitteverntiltak, som hjemmeskole og –barnehage.

For at Skatteetaten skal få forsvarlig tid til å kvalitetssikre grunnlaget for skatteoppgjøret og foreta forsvarlige skjønnsfastsettelser, utsettes fristen til 31. august. Dette innebærer en tre måneders fristutsettelse for næringsdrivende og selskaper. Det vil ikke gis utsettelse utover dette.

Endringen vil gjennomføres i forskrift.