Uteliv: Nå kommer kraftprøven. Hvor mange overlever?

Tomme stoler og stengte restaruanter og barer. Enda flere konkurser og stengte dører er ventet om ikke gode kompensasjonsordninger kommer på plass i tide.

12. mars er en dato for historiebøkene. Det er dagen Norge i praksis ble nedstengt grunnet Covid-19.

Politikerne sa det skulle bli kortvarig, for å unngå overbelastning på helsevesenet. Vi skulle flate ut kurven og Erna inviterte til dugnad. Det skulle selvfølgelig kompenseres slik at ingen bedrifter led økonomisk av dette.

I dag forstår vi at fasiten er en helt annen. Restriksjonene som fortsatt løper, kveler uteliv- og restaurantbransjen sakte men sikkert. Noen har omstilt seg og vridd dette til noe positivt. Mange tjener også fortsatt gode penger, men de fleste bedrifter i denne bransjen har det meget tungt.  

Det ble lansert en nasjonal kompensasjonsordning 18. april. Denne skulle redde bedrifter fra konkurs og få oss helskinnet gjennom krisen. 

Fasit i dag er at 5 mrd av et estimat på 50 mrd kroner ble utbetalt til ulike bedrifter. Regjeringen sier at dette sannsynligvis er fordi økonomien tok seg fort opp igjen etter nedstengingen og gikk derfor til det skritt å avvikle hele ordningen fra 01. september. 

Mange er av en annen oppfatning. Kompensasjonsordningen virket dårlig fordi måten den var innrettet på, ikke fanget opp de små-, mellomstore- og svakere bedriftene. Dårlig økonomi medførte av ulike årsaker til at man ikke fikk støtte. Samtidig så man at de største bedriftene med store økonomiske muskler og en god slump på sparekonto ble tilgodesett de største utbetalingene. 

Når regjeringen da er glad for at de ikke behøvde å betale ut like mye som først estimert, så er det ikke fordi det ikke var behov for det, men fordi de som behøver det ikke får tilgang til kaka.

Ordningen er nå avviklet og mange mener det har vært altfor lite fokus på dette i landets medier. Våre politikere diskuterer det ikke og organisasjonene som skal beskytte oss virker handlingslammet. 

Nå står julebordssesongen for tur og bortsett fra Erna´s ønske om at bedriftene fortsatt holder julebord, er det andre politikere som fraråder det. I en undersøkelse sier også 53% av landets bedrifter at de ikke vil avholde julebord, mens 21% er usikre. Da forsvinner potensielt 3 av 4 julebord landet rundt. Mange bedrifter lever nesten alene på julebordsesongen. Hvordan skal dette gå

Vi går mot en lang mørk vinter som også for mange er den vanskeligste tiden økonomisk og restriksjonene er fortsatt like gjeldende. Det kommer stadig ytringer rundt emnet, men det ser ikke ut til å bli tatt på alvor av våre politikere.

Mange har sikkert også fått med seg aksjonen fra musikkbransjen som for lengst er på vei ut i samme skjebne.

Det mangler en bedre forståelse av bransjens faktiske situasjon. Det er behov for en faktisk debatt om temaet med mediene og politikerne. Raymond sa på mandag at han skal jobbe for en ny kompensasjonsordning, men kommer den i tide og vil den treffe godt nok? Norges utelivsbransje står i fare for å bli vesentlig fattigere og veldig mange mennesker vil møte det nye året på NAV.

Vil bedriften overleve vinteren uten videre økonomisk støtte? Og sist men ikke minst skal vi løfte debatten opp på regeringsnivå. 

 

DRIVER DU ET UTESTED OG VIL DELE DIN HISTORIE PÅ CORONAGUIDEN?

En artikkelserie som skal vise en bransje med utallige ulike og unike historier kommer på coronaguiden.no. Vi vil vise våre folkevalgte at dette handler om mennesker og et liv man vil bygge for seg selv og skape noe til det beste for samfunnet. 

Driver du et utested og vil dele din historie i et intervju? Send en mail til post@coronaguiden.no så tar vi kontakt.

CATEGORIES
TAGS