Nå kan du øke kompetansen din

Regjeringen gir 50 millioner til nettbasert opplæring for arbeidsledige og permitterte. 

Nå kan du få kompetansepåfyll i permitteringsperioden. Foto: Unsplash/@campaign_creators

Det er Kompetanse Norge og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) som skal fordele pengene. Det kommer frem i en pressemelding i dag.

For å få midler stilles det krav til at den digitale opplæringen kan begynne raskt, slik at de som er permittert eller ledige kan benytte seg av den. Tilbudene skal være relevant og utdanningsinstitusjonene må ha en plan for hvordan de skal rekruttere deltakere.

De som kan søke om midler er:

  • Offentlige og private tilbydere av videregående opplæring
  • Offentlige og private fagskoler
  • Høyskoler med akkrediterte studietilbud
  • Akkrediterte universiteter og høyskoler

Forsknings- og høyere utdanningsminister
Henrik Asheim (H)

– For at arbeidsledige og permitterte faktisk skal kunne benytte seg av disse tilbudene, så har regjeringen også bestemt at vi forlenger perioden de kan motta dagpenger kombinert med alle former for opplæring. Jeg håper folk nå benytter sjansen til å skaffe seg litt mer utdanning og på den måten stå bedre rustet i arbeidslivet i årene fremover, sier Asheim.

I tillegg har regjeringen tidligere lagt 50 millioner ekstra i potten, til å finansiere flere nettbaserte utdanningstilbud for arbeidsledige og permitterte.

 

 

Dette kan du søke støtte til:

Tilskuddet skal gå til utgifter i forbindelse med oppskalering av digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert.

Tiltak som får støtte, må ta utgangspunkt i kvalitetssikrede utdanningstilbud som allerede tilbys. Det kan søkes om støtte til både ordinære og til etter- og videreutdanningstilbud på alle utdanningsnivå. Det kan søkes støtte til tilbud av ulikt omfang, fra små kurs til semester- eller årsenheter.

Tilskuddet kan gå til kostnader knyttet til økt deltakelse i tilbudet, og/eller tilpassing til nye målgrupper. Tilpassingen kan være modulisering av eksisterende tilbud, som i første omgang tilbys som etterutdanning, eventuelt med mulighet for opptak til studietilbud med eksamen senere.

Utdanningstilbud som mottar støtte fra tiltaket kan ikke ta egenbetaling eller studieavgift fra studenter/deltakere. En del av tilskuddet vil være avhengig av antall deltakere i det oppskalerte tilbudet.

Midlene kan brukes til:

  • Lønn og frikjøp for ansatte
  • Innkjøp av tjenester
  • Kostnader knyttet til vurdering/eksamen
  • Rekruttering og markedsføring
  • Andre relevante kostnader

Det gis ikke tilskudd til utvikling av helt nye tilbud. Det gis ikke midler til kjøp av datamaskiner eller annet teknisk utstyr. Det gis normalt ikke støtte til kjøp av lisenser. Hvis det er behov for nye lisenser for gjennomføring av utdanningstilbudet, må behovet begrunnes i søknaden. Kostnader knyttet til digital distribusjon må spesifiseres.

 

Gå til søknadsskjema her

 

CATEGORIES
TAGS