Nå blir det enklere å kombinere dagpenger med opplæring

Koronakrisen har gjort at historisk mange har søkt om dagpenger den siste tiden. De fleste fordi de er blitt permitterte. Nå åpner regjeringen for at det skal være enklere å ta utdanning samtidig som man mottar dagpenger.

Det sier regjeringen i en pressemelding

Den nye midlertidige ordningen gjør at alle som krysser av for opplæring på meldekortet hos Nav får utbetalt dagpenger som vanlig. Tidligere måtte man søke om å kombinere opplæring med dagpenger og få dette godkjent.

Ordningen gjelder alle typer kurs og opplæring.

– Mange av de som nå ufrivillig står utenfor arbeidslivet ønsker å bruke tiden på å sørge for at de har relevant og tidsriktig kunnskap når de etterhvert skal tilbake til arbeidslivet. Samtidig er mange avhengige av dagpengeutbetalingene for å få hverdagen til å gå opp. Denne løsningen vil være bra både for den enkelte arbeidstager, for arbeidsgivere og samfunnet i sin helhet, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Med den midlertidige ordningen vil det også være mulig for folk som fra før kombinerer jobb og utdanning å fortsette opplæringen, selv om de har mistet jobben eller blir permitterte. Dette vil ikke gå utover dagpengeutbetalingen deres.

Forskings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim er fornøyd med oppmykingen av dagpengeregelverket:

– Det er ingen tvil om at hundretusenvis av mennesker som nå er permitterte eller ledige er usikre på arbeidssituasjonen fremover. Målet mitt er at vi så raskt som mulig skal tilbake til normalen, og at jobbene deres fremdeles er der når vi kommer oss over på den andre siden av krisen. I mellomtiden må vi sørge for at vi ruster folk bedre for arbeidslivet som venter. Derfor er jeg veldig fornøyd med at vi har landet på en justering i regelverket som gjør det mulig å kombinere faglig påfyll med dagpenger, sier Henrik Asheim.

Selv om man nå kan ta utdanning og samtidig få dagpenger, er det fremdeles krav om at man må være aktiv jobbsøker og om at man må være tilgjengelig dersom man skulle få ny jobb. Det betyr at ordningen gjelder for de som er permitterte og arbeidsledige som mottar dagpenger, og ikke for studentar som mottar støtte fra Lånekassen.

Dersom dagpengemottageren har begynt på et lengre opplæringsløp og fremdeles er utan jobb på det tidspunktet denne midlertidige ordningen opphører 1.september, må dagpengemottageren regne med å måtte søke om å kombinere dagpenger og utdanning etter de ordinære unntaksreglene.

Forskriften gjelder fra 20. april til 1. september.

CATEGORIES
TAGS