Koronaviruset påvirker bilprodusentene: Dine rettigheter ved kjøp av ny bil

Koronaepidemien påvirker produksjonen av nye biler og kan føre til forsinket levering. Usikkerhet rundt privatøkonomi og varierende valutakurser, gjør at mange kjøpere av ny bil nå lurer på hvilke rettigheter de har.

rettigheter ved kjøp av ny bil

Foto: Naf.no

Kort fortalt:

  • Koronaviruset kan endre både pris og leveringstidspunkt på bilen din.
  • Det er viktig å sjekke kontrakten din for å vite hvilke rettigheter du har.
  • Som bilkjøper kan du heve kontrakten om din økonomiske situasjon endrer seg, men du kan måtte betale en erstatning.

Spørsmålene er mange. Her får du gode tips og råd til hvilke rettigheter du har.

Kan forhandleren øke prisen på bilen? 

Korona-epidemien kan føre til økte kostnader for bilprodusenten eller bilimportøren. Det kan igjen påvirke prisen på biler som ligger i bestilling. Et eksempel på dette er prisøkning på grunn av endring i valutaprisene. To spørsmål kan være aktuelle hvis det blir en prisøkning:  

  • Kan forhandleren øke prisen på bilen dersom prisen fra leverandøren øker på grunn av korona-epidemien?
  • Kan jeg gå fra avtalen dersom prisen øker? 

Sjekk avtalen med forhandler nøye 

Dersom forhandleren skal ha rett til å øke prisen, så må det være tatt et forbehold om dette i avtalen. I standardkontrakten som mange norske forhandlere bruker, er det en klausul som gir forhandleren rett til å øke prisen på grunn av økte kostnader fra produsent eller importør.  

Standardkontrakten gir rett til å øke prisen med inntil 6 prosent uten at du får rett til å heve avtalen. I slike tilfeller kan du som kjøper bruke avbestillingsretten din, men risikerer å måtte erstatte forhandlerens økonomiske tap. Dersom prisøkningen blir på mer enn 6 prosent kan du heve avtalen uten kostnader. 

Elbil og forsinket levering på grunn av korona 

Vilkåret om maks 6 prosent prisøkning i standardkontrakten gjelder ikke der det er avtalt mer enn 6 måneders leveringsfrist. Det er ofte tilfelle ved kjøp av elbil. I slike tilfeller sier avtalen at du må akseptere mer enn 6 prosent prisstigning uten hevingsrett.

Vi stiller oss skeptiske til vilkåret og mener at dette etter omstendighetene kan være urimelig dersom det gir en uforholdsmessig stor prisøkning.  

Dersom det ikke er tatt noe forbehold om prisøkning, så er utgangspunktet at forhandleren ikke kan øke prisen. Da har du rett til å kreve kjøpet gjennomført til avtalt pris.  

Her tar vi forbehold om at koronaepidemien får så langvarige og vidtrekkende konsekvenser for produsenter og forhandlere, at dette forandrer den rettslige situasjonen slik at man etter hvert vil kunne påberope bristende forutsetninger som grunnlag for å endre eller fragå avtaler. 

Les hele saken på NAF her

 

 

CATEGORIES
TAGS