Korona-veileder for barnehager er klar

Det har vært livlig debatt rundt gjenåpning av skoler og barnehager de siste dagene, men nå er veileder for hvordan barnehagene kan sikre nødvendige smitteverntiltak klar.

Barnehagene åpner igjen fra mandag 20. april og senest 27. april.

– Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at gjenåpningen skjer på en forsvarlig måte. Den nasjonale veilederen er tydelig på hvordan barnehagene kan forebygge smitte. Det er viktig at barnehagene får tiltakene på plass før åpning, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

 

Syke barn og ansatte må bli hjemme

Veilederen er laget av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Den gir konkrete råd for hvordan barnehagene kan sørge for smittvernfaglig drift.

En av de viktigste føringene i veilederen er at syke barn må holdes hjemme, selv ved svært milde luftveissymptomer og tegn på sykdom.

– Vi vil åpne barnehagene på en trygg måte, derfor er denne veilederen viktig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). – Jeg forstår at foreldre og ansatte kan være bekymret, men erfaringene fra Norge og andre land viser at få barn blir syke av koronaviruset. Dette, sammen med tiltakene som gjøres i barnehagene, bidrar også til at de ikke vil være en viktig gruppe for smittespredning.

For barn som er i risikogruppe eller har foreldre i risikogruppe bør det opprettes dialog mellom foreldre og barnehagen om det er mulig med tilrettelegging. Et alternativ kan være at barnet kun møter i utetiden eller at det opprettes små grupper rundt det ene barnet.

Hygienetiltak og god avstand

God hygiene og redusert kontakt mellom barna er to andre viktige tiltak i veiledningen. Barnehagene skal for eksempel ha plan for håndvaskrutiner og opplæring av barna. For å redusere kontakt anbefales det for eksempel aktivitet utendørs og at barn leker i faste og mindre grupper.

– Barnehagene har forskjellige lokaler og bemanning. Derfor er det viktig at de finner gode lokale løsninger for å ivareta smittevernet.

-Vi skal også huske at det å gå i barnehage, se venner og være del av fellesskapet er viktig for barnas trivsel og utvikling, og de ansatte må kunne gi barna trøst og nærhet, sier Melby.

 
 
 
 
 
 

Informasjon til foreldre på flere språk

Om lag 275 000 barn vil kunne vende tilbake til barnehagene i løpet av neste uke.
Utdanningsdirektoratet har laget informasjon som er tilgjengelig på udir.no. Her ligger også veilederen.

Les mer om regjeringens tiltak for barnehager, skoler og høyere utdanning som følge av koronasituasjonen.
 

VEILEDER

 

CATEGORIES
TAGS