Én dag i retten: Alle unntatt fagdommer ble koronasmittet

Ikke så mye som en penn ble utvekslet, i en rettssal på 150 kvm. Likevel ble seks av de sju i salen smittet.

Rettsmøtet ble holdt i den største salen i Sarpsborg tingrett. (Foto: Domstolene)

Domstoladministrasjonen orienterte i går kveld alle domstollederne om en alvorlig smitteepisode som skjedde i Sarpsborg før påske: Til tross for at alle krav til smittevern ble overholdt, endte én av aktørene opp med å smitte alle de andre unntatt fagdommeren. Samlet er aktor, forsvarer, tiltalte, to meddommerne og en tilhører blitt syk, én av dem så kraftig at vedkommende er blitt innlagt på sykehus. Det skriver rett24.no

Konstituert sorenskriver Ragnhild Borgerud sier at det ikke på noe tidspunkt var mindre enn to meter mellom aktørene inne i salen. Aktørene hadde forskjellige pauserom, meddommerne hadde ikke engang samme inngangsdør som de andre.

– Dette rettsmøtet gikk i lagrettesalen. Den er på 150 kvadratmeter. Det var fire meter mellom aktørene, og mer enn to meter fra nærmeste meddommer til aktørene. Fornærmede og bistandsadvokat deltok på video. Alle papirene forelå digitalt. Ikke en gang en penn ble utvekslet. Jeg kan ikke se at vi kunne gjort noe mer, sier Borgerud.

CATEGORIES
TAGS