Dyster spådom: Gjelds­bombe smeller til høsten

Et år etter finanskrisa var antall inkassosaker doblet. Det kan bli veldig mye verre denne gangen.

Oslo

MØRKE UTSIKTER: Antall inkassosaker kan skyte i været og langt overgå doblingen under finanskrisen, mener bransjen selv. Stian Schløsser Møller / Samfoto

Antall inkassosaker falt i april – men det betyr bare at det er stille før stormen, lyder advarselen fra gjeldsøkonom Morten Trasti i Lindorff.

– Gitt at samfunnet gradvis gjenåpnes, venter vi en inkassotopp i løpet av høsten og vinteren. Og alt tyder på at den blir mye høyere enn den doblingen vi så under finanskrisen. Da var det på det meste en dobling av inkassobeløpene, sier Trasti.

Dystert utgangspunkt

Han tegner et dystert bilde av hva som er i vente. Risikofaktorene er langt flere og betydelig mer omfattende enn noen gang tidligere.

  • Coronakrisa har truffet bredt, men den har ikke truffet alle like hardt.

– Arbeidsledigheten er historisk høy. Samtidig er lavtlønnede i bransjer som reiseliv, transport og deler av varehandelen hardest rammet av innstrammingstiltakene som ble innført 12. mars. Og lavtlønnede er mer utsatt når inntektene faller. Risikoen for mislighold er størst i denne gruppa, sier Trasti.

  • Mer gjeld nå.

– Gjeldsnivået til norske husholdninger er historisk høyt og betydelig høyere enn for ti år siden. Det gir et økt økonomisk press som ikke i seg selv er et problem i oppgangstider, men som fort kan bli et problem som både forsterker og forlenger en lavkonjunktur når inntektene faller, forklarer gjeldsøkonomen.

  • Nullrente hjelper lite.

– De med usikret kreditt drar mindre nytte av det rekordlave rentenivået. Rentene faller ikke like mye her som for et boliglån.

  • Større fallhøyde.

– Gjelda for hver skyldner har nær fordoblet seg fra litt over 10 000 kroner i 2014 til nær 20 000 kroner før coronakrisa. Gjelden har hopet seg opp for enkelte, og fallhøyden når du først kommer til inkasso er da større.

– Stille før stormen

På toppen av alt dette, kan nedgangen i antall inkassosaker i april skjule en framtidig gjeldsbombe.

– Nedgangen skyldes dels at forbruket av varer og tjenester har falt. Samtidig ser vi at det offentlige har sendt langt færre saker til inkasso. Vi antar at det ikke er snakk om en reell nedgang i utestående beløp, men at det i praksis er snakk om en utsettelse, sier Trasti til Børsen.

Alt dette peker i retning av betydelig flere gjeldsslaver i månedene som kommer.

– Det er stille før stormen. Inkassosakene vil komme gradvis og over tid, sier Trasti – som tegner følgende bilde:

– Det går 20 dager fra permittering til inntekten begynner å falle. Så vil mange ha litt å gå på i form av oppsparte midler. Kreditors tålmodighet, graden av sparing og graden av permittering gir et tidsspenn på 55 til 270 dager før saken sendes til oss. Så lenge samfunnet gradvis blir gjenåpnet, forventer vi en inkassotopp i løpet av høsten og vinteren, sier Trasti.

Les saken på Borsen.no her.

CATEGORIES
TAGS