Dugnadsgrupper tar av på facebook

Dugnadsgrupper tar av på facebook

Andreas si dugnadsgruppe fekk 12.000 medlemmar på eitt døgn

Medan nordmenn sit i karantene landet over, melder titusenvis av dei seg i Facebookgrupper for å hjelpe dei som treng det mest.

– Folk handlar og luftar hundar for andre. Gruppa har til og med sørga for at fleire med familie som er isolert, har fått ein mellombels stad å bu, seier grunnleggar Andreas Moe for «Oslo hjelper Oslo».

På under ei veke har Facebookgruppa hans fått tusenvis av førespurnader frå folk som vil hjelpe.

Også i andre byar er det oppretta grupper der folk bidreg med hjelp:

«Corona-hjelp Bergen», «Koronahjelpen Kristiansand» og «Trondheim hjelper Trondheim» har totalt over 65.000 medlemmar til saman.

Les mer hos NRK her

CATEGORIES