Bøndene behøver hjelp!

Foto: Peter Horneland

Det mangler 30 000 utenlandske sesongarbeidere i forbindelse med våronna (våronna er gårdsarbeid som gjøres om våren). Dersom ikke noen stiller opp slik at våronna går nogenlunde som planlagt, vil det være mindre mat i butikkene om et halvt år. Andre land er i samme situasjon, og det er ikke sikkert vi vil være i stand til å importere mat.

Formålet med denne gruppa er å samle så mange som mulig og forsøke å hjelpe bønder og arbeidere med å komme i kontakt med hverandre, enten via gruppa eller sidene vi har linket til nedenfor.
Forutsetningene for å delta i denne typen arbeid er forskjellige – noen trenger lønn for å få det til å gå rundt, mens andre gjerne stiller opp frivillig. Ingen skal utsettes for arbeidsvillkår som ikke gagner dem, og ingen skal bryte FHIs retningslinjer ift. smittevern.

Meld deg inn i gruppen her og spre det gode budskap.

CATEGORIES
TAGS